Överklaga Försäkring

Överklaga
Försäkring

Vi har under flera år hjälpt 100-tals kunder att överklaga försäkringsbeslut och hantera andra försäkringsfrågor. Då vi utgår från Win-Win principen så tar vi bara betalt vid framgång.

01
Vår verksamhet

Överklaganden

Överklaga Försäkring agerar som ombud för försäkrade vid omprövningar av försäkringsbeslut. Vi är helt fristående från försäkringsbolag och hanterar både sak- och personförsäkringar.

Försäkringsfrågor

Vi kan också hjälpa till med övriga försäkringsrelaterade frågor.

Second Opinon

Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan vi hjälpa dig att granska och bedöma om du har rätt ersättning eller om du bör begära ny prövning. En sådan granskning är givetvis helt avgiftfri
02
Vårt erbjudande

Varför oss?

Konstadsfritt fram till vinst i överklagandet

Vid överklagande tillämpar vi Win-Win-principen. Det innebär att arvode utgår vid ett positivt utfall. Det kostar alltså ingeting att påbörja ett ärende hos Överklaga Försäkring. Om vi inte vinner något vid en omprövning betalar du heller ingenting. Vi ett positivt utfall utgår ett arvode på högst 10% på det extra belopp som vi utverkat till dig. Vid andra typer av försäkringsärenden kan vi hjälpa dig mot en låg timpenning. 

Styrkeutjämning

Den skadelidande har ofta inte den tid och kraft som krävs för att ta strid för rätt ersättning. Många upplever sig också vara i ett starkt underläge i förhållande till motparten. Försäkringsbolag har specialiserade skadereglerare, jurister och läkare på sin sida. Den försäkrade däremot har sällan någon vana att läsa och tolka villkoren eller kunskap om praxis. Det är där Överklaga Försäkring kommer in. Genom vår långa erfarenhet kan vi utjämna styrkeförhållandena och ge dig en större chans till ett positivt slutresultat. 

Vi hjälper kunder i hela Sverige

Via digitala kanaler och telefon kan vi hjälpa kunder i hela Sverige. Vi har utarbetat och finslipat en arbetsmetod som möjliggör en snabb och smidig hantering av ditt ärende hos oss. 

03
En film om oss

Se filmen

Överklaga Försäkring

04
Om oss

Vilka vi är

Gedigen erfarenhet från branschen och som ombud

Vi hjälper dig att överklaga försäkringsbeslut

Grundaren, Per Jacobsson, har juridisk utbildning och över 30 års erfarenhet spm skadereglerare och försäkringsexpert. Vi har också flerårig vana i att agera som ombud för försäkringstagare i ersättningsärenden. 

Förutom den breda kompetensen hos den egna personalen, har vi tillgång till ett nätverk av specialister inom olika försäkringsområden. Allt för att du skall kunna få en så god service som möjligt.