ÖVERKLAGA FÖRSÄKRING

Vi hjälper dig!  Genom att låta oss sköta ditt försäkringsärende och ett eventuellt överklagande kan du vara säker på att du får bästa möjliga utfall.

Vad kostar det att överklaga försäkring?

Vi tror på vinna-vinna principen, dvs i omprövningsärenden tar vi bara betalt om vi vinner processen. Det kostar alltså ingenting att påbörja ett ärende hos oss. Om vi vinner framgång begär vi en andel om 10% av den ersättning vi skaffar dig. I övriga försäkringsärenden kan vi hjälpa till mot en låg administrativ avgift. Du kommer alltid ha full koll på kostnaden då vi enbart arbetar efter ett fast pris som enbart faller ut vid positivt utfall.

Varför överklaga försäkringsbolagets beslut?

Som privatperson kan det vara svårt att veta vad som gäller enligt försäkringsvillkoren, gällande lagar och försäkringsmedicin. Dåligt underlag och bristande kommunikation är vanliga orsaker till missförstånd i försäkringsärenden. Detta resulterar i att tusentals människor varje år får för lite i ersättning eller ingen ersättning alls trots att de har rätt till det. Om du misstänker att du drabbats av ett felaktigt beslut kan vi hjälpa dig.  Vi kan dessutom hjälpa dig att undersöka om flera ersättningsgrunder eller försäkringar kan vara aktuella i ditt är ende.