Loading...
Services2017-07-16T13:44:39+00:00

VÅRA TJÄNSTER

Många skadedrabbade är missnöjda med ersättningen från försäkringsbolag. Det händer att ingen ersättning lämnas alls, trots att den skadelidande har rätt till det. Som skadad har man kanske inte kraft, kunskap eller tid för att få rätt ersättning på egen hand. Därför finns vi. Vi har mycket stor erfarenhet av hur försäkringsbolagens skadereglering och vi  hjälper 100-tals klienter varje år i hela landet med deras försäkringsärenden och ser till att ersättningen blir rätt.

Vilka kan vi hjälpa?

Vi kan hjälpa dig som blivit skadad och till exempel fått fysiska eller psykiska besvär, ärr, inkomstförlust eller kostnader. Våra kompetenta skadeombud kan hjälpa dig med alla typer av skador oavsett grad. Vi har stor erfarenhet av skadereglering och handlägger hundratals ärenden varje år. Vi kan hjälpa dig som inte har påbörjat ditt ärende, om du redan har ett pågående ärende eller om du är missnöjd med ersättningen från försäkringsbolaget.

Om du har drivit ett försäkringsärende på egen hand och är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan vi granska ditt beslut och därefter bedöma om det är riktigt eller om vi anser att beslutet bör överklagas.

Vad kostar det att överklaga försäkring?

Vi tror på vinna-vinna principen, dvs vi tar bara betalt om vi vinner processen. Du kommer alltid ha full koll på kostnaden då vi enbart arbetar efter ett fast pris som enbart faller ut vid positivt utfall.